BİZ KİMİZ

Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş. 1998 yılında Ankara Polatlı’da damızlık tesisini kurarak sektöre giriş yapmış, 2000 yılında hem damızlık tesislerinin kapasitesini arttırmış hem de kuluçka tesislerini faaliyete geçirerek etlik civciv üretmiştir. Nihayetinde 2003 yılında tamamen entegre bir tesis olarak etlik piliç (broiler) üretimine başlamıştır. Tüketiciye en iyi hizmeti verebilmek adına 2005 yılında damızlık kümes kapasitesini arttırmış, AR-GE çalışmalarına ağırlık vermiş ve bu doğrultuda Broiler AR-GE kümeslerini tamamlayarak faaliyete geçirmiştir.

Tavukçuluk sektörünün genç ve yenilikçi şirketi olan BAKPİLİÇ, üretimin her aşamasında ve dağıtım kanalında göstermiş olduğu hassasiyet ile sektörünün yükselen markasıdır. Tüketiciye güvenilir ve kaliteli piliç eti ulaştırmak için dağıtım kanallarını hızla geliştirmekte ve beyaz et konusunda sosyal bilinç kazandırmak için çalışmalarına devam etmektedir.

Vizyon: Çalışanları, üreticileri ve tedarikçileri ile birlikte tüketiciye kaliteli, güvenilir ve lezzetli piliç ulaştırmayı, uluslararası alanda söz sahibi bir “bölgesel güç” olmayı hedeflemektedir.

Misyon: Tüketiciye kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunarak sektörünün önde gelen markası olmak için çalışmaktır.

“Helal Gıda” kavramı, uluslararası The Codex Alimentarius Komisyonu dokümanlarında “İslami kurallar doğrultusunda izin verilen gıda” anlamını taşımakta ve “İslami kurallara göre yasak olan herhangi bir unsuru içermeyen, bu unsurlardan arındırılmış yerlerde veya cihazlarda hazırlanan-işlenen-taşınan ve depolanan, bu durumların dışında üretilen herhangi bir gıda ile hazırlama-işleme-taşıma ve depolama aşamasında direkt temasta olmayan ürün olarak” tanımlanmaktadır. Helal sertifikalama, uzman ve tarafsız bir kurumun, söz konusu üretimi denetlemesini, helal standartlarla uygunluk içerisinde üretimin yapıldığını teyit etmesini ve buna bağlı olarak, onaylanmış bir belge vermesini kapsayan bir yöntemdir. Gıdalarda helal olma şartı ile birlikte, sağlığa uygunluk ve safiyet de olması gereken şartlardır.

Bakpiliç’in tüm ürünleri GİMDES (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği) tarafından Helal Sertifikasına sahiptir. GİMDES, ülkemizde sağlıklı yaşamın temel unsuru olduğuna inandığı helal ve sağlıklı ürünleri araştırma ve sertifikalandırma çalışmaları yapmak üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Bakpiliç’te tüm tavuklar dini hassasiyetler dikkate alınarak tek tek el ile kesilmektedir.

Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş.; yönetimi ve çalışanları olarak “Güvenli Gıda Üreticisi” vizyonu ve politikası ile entegre olarak üretmiş olduğu piliç ve tüketime hazır piliç etleri ile gerçekleştirmiş olduğu hizmetlerin tamamında; insan sağlığını, güvenli gıda üretimini en önemli unsurlar olarak benimsemiştir. Bu kapsamda tüm yasal mevzuatlara, ISO 22000- 2005 Gıda Güvenliği sistemine ve TSE Standartlarına uygun, Helal Gıda ve İTU Sertifikasına sahip ürünler üretmektedir.

Firmamız faaliyetlerinin her aşamasında müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurup, sürekli uygulanan iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri ile kuruluşumuzdan bu güne kadar sahip olduğu kaliteli ve güvenli gıda üretme prensibini bundan sonra da korumayı bu politika ile taahhüt etmiştir.

Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş. olarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelişme için gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin her kademesinde çevre yönetim sistemimizin gereklerine göre davranmaktadır.

Bu amaçla;

 • Tüm kanun ve yönetmeliklere uymak,
 • Hammadde girişi, üretim ve sevkiyat sırasında oluşan atıkları en aza indirmek ve çevreye olan etkilerini kontrol altında tutarak kirliliği önlemek,
 • Doğal kaynakları korumak ve en verimli şekilde kullanmak,
 • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak,
 • Çalışanlarımızın işinde ve iş dışında çevre bilincini kazanması için öncülük etmek,
 • Tedarikçilerimizden başlayıp müşterilerimize kadar uzanan zincirde, birlikte çalıştığımız herkesle işbirliği yaparak çevre bilincini arttırmaya katkıda bulunmak,
 • Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmak veya geri kazanmak,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini, bilimsel ve ekonomik çözümler ile kontrol altına almak ve azaltmak,
 • Tüm yenilikleri, araştırma ve gelişme çalışmalarını yakından takip etmek,
 • Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak,
 • Tüm sektörlerde ve hizmet birimlerindeki faaliyetleri sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve doğruya yönelmek,
 • Yukarıda çerçevesi çizilen Bakpiliç Çevre Yönetim Sisteminin kurallarına tüm çalışanlar olarak uymayı taahhüt ederiz.